Vides paraugu analīzes akreditētā laboratorijā.
Strādājam visā Latvijā!

Akreditēta laboratorija SIA "Vides Audits"

SIA "Vides Audits" laboratorija sākusi darbību 2001. gadā un akreditēta kopš 2002. gada. Laboratorija ir viena no vadošajām laboratorijām Latvijā vides paraugu ņemšanā un testēšanā, nosakot gan kvalitātes rādītājus, gan piesārņojuma līmeni.
Esam kompetenti veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 un LVS CEN/TS 15675 standartu prasībām.

Akreditācijas apliecība,

Zāļu valsts aģentūra novērtējusi laboratoriju nesterilu produktu mikrobioloģiskā testēšanā atbilstoši Labas laboratoriju prakses (GLP) prasībām. Zāļu valsts aģentūras sertifikāts.

Pakalpojumi

Paraugu ņemšana un kvalitātes un piesārņojuma noteikšana: